Login:     Password:      
create account   lost password?

Warunki korzystania z Serwisu CodeSnippets.pl

1 lipca 2009 r.

REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicja pojęć:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin.
   2. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.codesnippets.pl, której dotyczy niniejszy Regulamin.
   3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
   4. Administrator – właściciel Serwisu.
   5. Treść – materiał dodany przez Użytkownika Serwisu (w szczególności: Treści Porad, Kod źródłowy, Grafika, Film, Zgłoszenia, Tagi, Komentarze, Opinie).
   6. SPAM – niechciane wiadomości o charakterze reklamowym.
  2. Serwis umożliwia tworzenie i przeglądanie Treści przez Użytkowników.
  3. W procesie Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga znajomości i stosowania się do zasad netykiety.
  2. Z Serwisu mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 13 lat.
  3. Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika Treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz jak również Treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich takich jak na przykład:
   1. Treści wulgarne.
   2. Treści drastyczne.
   3. Treści zawierające przemoc, agresję lub cierpienie.
   4. Treści o charakterze erotycznym i pornograficznym.
  4. Zabronione jest wykonywanie czynności przez Użytkownika, mających na celu zaburzyć poprawność działania Serwisu lub utrudnić dostęp do Serwisu innym Użytkownikom.
  5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania SPAM'u.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do zarządzania (w szczególności: edycji i usuwania), Treści dodanych przez użytkownika.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz za dodane przez Użytkowników Treści.
 3. Konto użytkownika
  1. Utworzenie konta wymaga przejścia przez proces rejestracyjny.
  2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i darmowa.
  3. Potwierdzenie rejestracji Użytkownika oraz dalszy proces aktywacji konta wysyłane jest na podany przez Użytkownika elektroniczny adres skrzynki pocztowej. Konto Użytkownika, który nie dokona ostatecznej aktywacji w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail zostaje automtycznie usunięte.
  4. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta w Serwisie.
  5. Założone konto jest przypisane do jednego Użytkownika.
  6. Logowanie się więcej jak jednej osoby na konto Użytkownika jest zabronione.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego zarządzania Kontem Użytkownika.
  8. Zabrania się zakładanie kont w czyimś imieniu.
  9. Zabronione jest tworzenie Konta na tzw. tymczasowe konta e-mail. Takie konta mogą zostać zablokowane lub usunięte.
  10. Użytkownik Konta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora Serwisu wprowadzonych danych, w celu prowadzenia Serwisu.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, bez wcześniejszego upomnienia.
  12. Użytkownik może usunąć swoje konto w Serwisie wraz z Treściami.
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych oraz treści Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie Treści, komentarze i opinie Użytkowników zamieszczone na stronie Serwisu stanowią własność ich autorów i właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za te Treści, komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany. W związku z powyższym wszelkie roszczenia związane z zamieszczonymi Treściami, komentarzami lub opiniami mogą być kierowane wyłącznie i bezpośrednio do Użytkownika Serwisu, który zamieścił daną Treść, komentarz lub opinię.
  2. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Serwisu lub drogą mailową.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji.