Login:     Password:      
create account   lost password?

Hello!

The CodeSnippets.pl website is a public and free repository of useful source code in the form of advice for programmers and webmasters with the possibility of creating private collections. Searching, tagging, rating and commenting will allow you to quickly and easily find a specific example of the implementation of the requested portion of code.
Do not hesitate! Join us today and share knowledge with the world by publishing your code / advice on our website!

Applications

Język skryptowy dla Flash'a   ActionScript
tips: 12
  Algorytm
tips: 2
ASM (x86)   Assembler
tips: 4
Bourne Again Shell   Bash
tips: 14
  C/C++
tips: 173
  C#
tips: 9
Object Pascal   Delphi
tips: 7467
Pliki wsadowe DOS'a   Dos Batch
tips: 45
FORMAT-FORTRAN Matrix Abstraction Technique   Fortran
tips: 1
Google Web Toolkit 1.6   GWT
tips: 2
  INI (Config Files)
tips: 8
  Java
tips: 18
  Lex
tips: 15
środowisko do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych.   MATLAB
tips: 1
  Prolog
tips: 12
Interpretowany, interaktywny język programowania<br />stworzony przez Guido van Rossuma w 1990.<br />Python posiada w pełni dynamiczny system typów<br />i automatyczne zarządzanie pamięcią, <br />jest zatem podobny do takich języków, jak: <br />Tcl, Perl, Scheme czy Ruby.   Python
tips: 2
Wyrażenia regularne (ang. Regular expressions)   RegExp
tips: 23
  Rexx
tips: 19
  VB.NET
tips: 1
Visual Basic for Applications. <br />Język programowania zaimplementowany <br />w aplikacjach pakietu Microsoft Office.   VBA
tips: 44
A scripting language for web pages   VBscript
tips: 50
  VHDL
tips: 1
  VIM Script
tips: 1
  Visual Basic
tips: 1
  Winbatch
tips: 3

Web applications

Jeden z najpopularniejszych serwerów HTTP   Apache
tips: 33
Active Server Pages   ASP
tips: 14
Cascading Style Sheets   CSS
tips: 43
FireFox   FireFox
tips: 2
Internet Explorer   Internet Explorer
tips: 2
  JavaScript
tips: 1107
Practical Extraction and Reporting Language   Perl
tips: 17
Hypertext Preprocessor   PHP
tips: 432
  RSS
tips: 1
  Ruby
tips: 2
  Ruby on Rails
tips: 2
  Smarty
tips: 5
Google serach engine   Wyszukiwarki
tips: 4
Hypertext Markup Language & Extensible HyperText Markup Language   XHTML
tips: 46
Extensible Markup Language   XML
tips: 7

Database

  MariaDB
tips: 12
  MS SQL Server
tips: 45
Structured Query Language   MySQL
tips: 107
  PostgreSQL
tips: 8
  SQLite
tips: 3

Operating systems

System operacyjny z rodziny Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety (tablety PC) i netbooki.   Android
tips: 1
  Apple
tips: 1
  Debian
tips: 1
  Linux
tips: 85
Windows Registry Files   Rejestr Windows
tips: 59
  Unix
tips: 6
  Windows
tips: 148

CG / Video editing / VFX

  Adobe After Effects
tips: 36
  Adobe Illustrator
tips: 1
  Adobe Photoshop
tips: 6
  Adobe Premiere Pro
tips: 8
  Adobe SpeedGrade
tips: 1
  Autodesk 3ds Max
tips: 6
  Autodesk MaxScript
tips: 1
  Autodesk Maya
tips: 1
  Autodesk Smoke
tips: 1
Wolne i Otwarte Oprogramowanie do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych.   Blender
tips: 297
  DaVinci Resolve
tips: 7
  Edius
tips: 1
Animacji w postaci wektorowej z elementami interakcji z użytkownikiem   Flash
tips: 1
  Gimp
tips: 1
  Grafika
tips: 7
  Mocha
tips: 1
NUKE is a node-based digital compositing application developed by The Foundry.   Nuke
tips: 2
  PFTrack
tips: 2
RealFlow is a fluid and dynamics simulator for the 3D industry   RealFLow
tips: 4

Games

Game config files   Game config
tips: 9
Unreal Engine   Unreal Engine
tips: 8

Office suites

Microsoft Access   MS Access
tips: 8
Microsoft Excel   MS Excel
tips: 425
Microsoft PowerPoint   MS PowerPoint
tips: 46
Microsoft Word   MS Word
tips: 27

Other

  Artykuł
tips: 73
  Bezpieczeństwo
tips: 10
  Error/Warning
tips: 49
  Inne
tips: 30
Network Attached Storage - Sieciowa pamięć masowa, technologia umożliwiająca podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej.   NAS
tips: 54
  Niebezpieczne
tips: 12

Tag cloud