Login:     Password:      
create account   lost password?

Hello!

The CodeSnippets.pl website is a public and free repository of useful source code in the form of advice for programmers and webmasters with the possibility of creating private collections. Searching, tagging, rating and commenting will allow you to quickly and easily find a specific example of the implementation of the requested portion of code.
Do not hesitate! Join us today and share knowledge with the world by publishing your code / advice on our website!

Applications

Język skryptowy dla Flash'a   ActionScript
porad: 12
  Algorytm
porad: 2
ASM (x86)   Assembler
porad: 4
Bourne Again Shell   Bash
porad: 13
  C/C++
porad: 172
  C#
porad: 9
Object Pascal   Delphi
porad: 579
Pliki wsadowe DOS'a   Dos Batch
porad: 44
FORMAT-FORTRAN Matrix Abstraction Technique   Fortran
porad: 1
Google Web Toolkit 1.6   GWT
porad: 2
  INI (Config Files)
porad: 8
  Java
porad: 18
  Lex
porad: 15
środowisko do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych.   MATLAB
porad: 1
  Prolog
porad: 12
Interpretowany, interaktywny język programowania<br />stworzony przez Guido van Rossuma w 1990.<br />Python posiada w pełni dynamiczny system typów<br />i automatyczne zarządzanie pamięcią, <br />jest zatem podobny do takich języków, jak: <br />Tcl, Perl, Scheme czy Ruby.   Python
porad: 2
Wyrażenia regularne (ang. Regular expressions)   RegExp
porad: 23
  Rexx
porad: 19
  VB.NET
porad: 1
Visual Basic for Applications. <br />Język programowania zaimplementowany <br />w aplikacjach pakietu Microsoft Office.   VBA
porad: 44
A scripting language for web pages   VBscript
porad: 50
  VHDL
porad: 1
  VIM Script
porad: 1
  Visual Basic
porad: 1
  Winbatch
porad: 2

Web applications

Jeden z najpopularniejszych serwerów HTTP   Apache
porad: 30
Active Server Pages   ASP
porad: 14
Cascading Style Sheets   CSS
porad: 42
FireFox   FireFox
porad: 2
Internet Explorer   Internet Explorer
porad: 2
  JavaScript
porad: 1105
Practical Extraction and Reporting Language   Perl
porad: 17
Hypertext Preprocessor   PHP
porad: 427
  RSS
porad: 1
  Ruby
porad: 2
  Ruby on Rails
porad: 2
  Smarty
porad: 5
Google serach engine   Wyszukiwarki
porad: 4
Hypertext Markup Language & Extensible HyperText Markup Language   XHTML
porad: 45
Extensible Markup Language   XML
porad: 7

Database

  MariaDB
porad: 12
  MS SQL Server
porad: 45
Structured Query Language   MySQL
porad: 106
  PostgreSQL
porad: 8
  SQLite
porad: 3

Operating systems

System operacyjny z rodziny Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety (tablety PC) i netbooki.   Android
porad: 1
  Apple
porad: 1
  Debian
porad: 2
  Linux
porad: 85
Windows Registry Files   Rejestr Windows
porad: 58
  Unix
porad: 6
  Windows
porad: 136

CG / Video editing / VFX

  Adobe After Effects
porad: 36
  Adobe Illustrator
porad: 1
  Adobe Photoshop
porad: 6
  Adobe Premiere
porad: 8
  Adobe SpeedGrade
porad: 1
  Autodesk 3ds Max
porad: 4
  Autodesk MaxScript
porad: 1
  Autodesk Maya
porad: 1
  Autodesk Smoke
porad: 1
Wolne i Otwarte Oprogramowanie do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych.   Blender
porad: 296
  DaVinci Resolve
porad: 7
  Edius
porad: 1
Animacji w postaci wektorowej z elementami interakcji z użytkownikiem   Flash
porad: 1
  Gimp
porad: 1
  Grafika
porad: 7
  Mocha
porad: 1
NUKE is a node-based digital compositing application developed by The Foundry.   Nuke
porad: 2
  PFTrack
porad: 2
RealFlow is a fluid and dynamics simulator for the 3D industry   RealFLow
porad: 4

Games

Game config files   Game config
porad: 9

Office suites

Microsoft Access   MS Access
porad: 8
Microsoft Excel   MS Excel
porad: 425
Microsoft PowerPoint   MS PowerPoint
porad: 46
Microsoft Word   MS Word
porad: 27

Other

  Artykuł
porad: 73
  Bezpieczeństwo
porad: 10
  Error/Warning
porad: 41
  Inne
porad: 28
Network Attached Storage - Sieciowa pamięć masowa, technologia umożliwiająca podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej.   NAS
porad: 53
  Niebezpieczne
porad: 12

Tag cloud