Login:     Hasło:      
zarejestruj się   zapomniałeś hasła?
[13.09.2015 05:54] BUG: Poprawiono kolorowanie składni dla kodu źródłowego.
BUG: Poprawiono opcję drukowania porad.

Przeglądaj

znalezionych: 23, strona 1 z 2
  -  1  2  -  poprzedni

  poziom trudny   [PHP] [RegExp] Przykłady wyrażeń regularnych
  poziom podstawowy   [PHP] [RegExp] Walidacja adresów URL
  poziom łatwy   [PHP] [RegExp] Funkcja preg_match - sprawdzenie czy string zawiera datę
  poziom średni   [RegExp] TextPipe: Jak uzupełnić brakujący parametr konwertując XML na format CSV
  poziom średni   [PHP] [RegExp] Jak za pomocą wyrażenia regularnego preg_match pobrać geoinformację z serwisu netip.de na podstawie wybranego adresu IP?
  poziom łatwy   [PHP] [RegExp] Jak wykonać walidację adresu e-mail?
  poziom podstawowy   [RegExp] Narzędzia do testowania/sprawdzania wyrażeń regularnych
  poziom łatwy   [PHP] [RegExp] Przykłady popularnych wyrażeń regularnych
  poziom trudny   [RegExp] Jak sprawdzić czy podany adres hosta jest w formacie IPv6?
4.0
  poziom średni   [RegExp] Jak zamienić adresy www w tekście na linki?
  poziom łatwy   [RegExp] Sprawdzenie czy wartość jest liczbą od 1 do 1000
  poziom podstawowy   [PHP] [RegExp] Wyrażenia regularne -przykłady
  poziom średni   [RegExp] Wyszukanie maili i linków
  poziom średni   [RegExp] Kurs
  poziom średni   [RegExp] Jak zamienić elementy src= bez tych, które zawierają http://?
  poziom średni   [RegExp] Jak pobrać nagłówki wiadomości email?
  poziom średni   [RegExp] Jak wydobyć z ciągu znaków tabelkę z dowolną liczbą zagnieżdżeń?
  poziom średni   [RegExp] Jak zamienić date używając składni funkcji date na odpowiedni ciąg?
  poziom średni   [RegExp] Jak zrobić regułkę która sprawdzi czy na końcu adresu jest ukośnik (/)?
  poziom średni   [RegExp] Jak zamienić datę w formacie 'dd-mm-rrrr' na 'rrrr-mm-dd'?

znalezionych: 23, strona 1 z 2
  -  1  2  -  poprzedni

Skocz do góry...