Login:     Password:      
create account   lost password?

Browse

found: 425, page 13 of 22
  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  

  poziom łatwy   [MS Excel] 182. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Rozdzielenie tekstu z enterami (LEWY, ZNAJDŹ, ZNAK, FRAGMENT.TEKSTU, KOD)
  poziom łatwy   [MS Excel] 169. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Dopisanie brakującego zera na początku numeru
  poziom łatwy   [MS Excel] 188. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Zamiana wielu polskich (i nie tylko) znaków diakrytycznych na łacińskie
  poziom łatwy   [MS Excel] 175. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Poprawianie dat zakodowanych liczbami (DATA, LEWY, PRAWY)
  poziom łatwy   [MS Excel] 181. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Zamiana czasu przechowywanego w zapisie dziesiętnym na poprawny cz.2
  poziom łatwy   [MS Excel] 187. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Dzień tygodnia słownie dla dat - funkcja TEKST
  poziom łatwy   [MS Excel] 174. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Sprawdzenie czy tekst zawiera zbędne spacje
  poziom łatwy   [MS Excel] 180. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Czy w komórce występują spacje - funkcje DŁ, PODSTAW, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
  poziom łatwy   [MS Excel] 186. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Płeć na podstawie imienia (JEŻELI, PRAWY)
  poziom łatwy   [MS Excel] 173. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Usuwanie zbędnych spacji
  poziom łatwy   [MS Excel] 179. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Filtrowanie wartości bez określonego znaku wewnątrz
  poziom łatwy   [MS Excel] 185. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Zamiana ułamków wpisanych tekstowo na poprawne (LEWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ)
  poziom łatwy   [MS Excel] 172. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Sortowanie liczb przechowywanych jako tekst (rozdzielenie tekstu LEWY i ZNAJDŹ)
  poziom łatwy   [MS Excel] 178. Kurs Excela - Funkcje tekstowe - Łączenie tekstu z wynikami formuł - funkcja TEKST
  poziom łatwy   [MS Excel] 165. Kurs Excela - Funkcje statystyczne - Największy wzrost, największy spadek czy największa zmiana
  poziom łatwy   [MS Excel] 152. Kurs Excela - Funkcje statystyczne - Usuwanie wierszy z listy jeśli wszystkie komórki w danym wierszu są puste
  poziom łatwy   [MS Excel] 158. Kurs Excela - Funkcje statystyczne - Średnia arytmetyczna dla liczb z tekstem - ŚREDNIA, JEŻELI, LEWY
  poziom łatwy   [MS Excel] 164. Kurs Excela - Funkcje statystyczne - Dominanta dla tekstów INDEKS, WYST.NAJCZĘŚCIEJ, PODAJ.POZYCJĘ
  poziom łatwy   [MS Excel] 151. Kurs Excela - Funkcje statystyczne - WYSZUKAJ.PIONOWO według przedziału, kol. pomocnicza, LICZ.WARUNKI, JEŻELI.BŁĄD
  poziom łatwy   [MS Excel] 157. Kurs Excela - Funkcje statystyczne - Średnia ważona - np. dla ocen - 2 różne układy wag

found: 425, page 13 of 22
  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  

Skocz do góry...